09.02.2022

Webinar: Brussels Talks – Europejska Rada ds. Badań Naukowych – wyjątkowy europejski sposób wspierania badań pionierskich


9 lutego 2022 r. w godz. 14.00-15.00 odbędzie się webinar „Brussels Talks – Europejska Rada ds. Badań Naukowych – wyjątkowy europejski sposób wspierania badań pionierskich”. Gościem będzie prof. Maria Leptin, przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Wydarzenie organizowane jest przez Biuro NCBR w Brukseli – Business & Science Poland w ramach serii spotkań „Brussels Talks”.

Spotkanie poprowadzi Ewa Kocińska-Lange, dyrektor Biura NCBR w Brukseli. Webinar odbędzie się w języku angielskim.

Poruszone będą następujące kwestie:

  • Jakie możliwości finansowania oferuje Europejska Rada ds. Badań Naukowych?
  • Jakie są obecnie główne wyzwania stojące przed Europejską Radą ds. Badań Naukowych?
  • Jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych może pomóc w walce z epidemią COVID-19?
  • Jakie są plany ERC w zakresie wzmocnienia udziału naukowców z regionów o słabszych wynikach w zakresie badań?
  • Jak ERC wspiera równość kobiet i mężczyzn w nauce?


Zaplanowano także sesję pytań i odpowiedzi.

Rejestracja

Profesor Maria Leptin objęła stanowisko Przewodniczącej ERC 1 listopada 2021 r. Wcześniej, w latach 2010–2021, pełniła funkcję Dyrektora Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Założyła również grupę badawczą w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu. W 1994 r. Maria Leptin została profesorem w Instytucie Genetyki Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech, gdzie nadal kieruje grupą badawczą. Jest członkiem EOBM, Academia Europaea i Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk (Leopoldina) oraz honorowym członkiem Akademii Nauk Medycznych.