14.11.2018

Web of Science – szkolenie


Biblioteka Główna AGH zaprasza do udziału w szkoleniu na temat wykorzystania platformy Web of Science, jej baz i narzędzi do gromadzenia, zarządzania i formatowania bibliografii załącznikowej oraz oceny dorobku naukowego. Wydarzenie odbędzie się 14 listopada 2018 r.

Analiza bibliometryczna to szybko rozwijająca się metoda oceny wyników badań i kompleksowego ujęcia dorobku naukowego na wielu poziomach organizacyjnych instytucji naukowych, rządowych i akademickich.

Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:

 • baza Web of Science Core Collection: zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwania, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami; określanie najbardziej wpływowych prac; nowe funkcjonalności;
 • Open access, Kopernio: uzyskiwanie dostępu do pełnych tekstów prac;
 • Publons – platforma recenzentów, wyszukiwanie ekspertów, Publons Academy;
 • tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego;
 • wykorzystanie EndNote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej;
 • formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy;
 • określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports;
 • tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na platformie ResearcherID i ORCID;
 • narzędzie kompleksowej analizy bibliometrycznej InCites Benchamark&Analytics.


Zajęcia mają wymiar praktyczny. Każdy z uczestników będzie miał możliwość, aby poznać metody przeprowadzenia własnej kwerendy dla wyszukania istotnych dokumentów w bazach Web of Science, określić ich wpływ dzięki zastosowaniu wskaźników bibliometrycznych, nauczyć się, jak zarządzać otrzymanymi rezultatami, wykorzystać zgromadzoną bibliografię w tworzeniu przypisów artykułu naukowego, wyszukać, wybrać i ocenić jakość najbardziej wpływowych czasopism, stworzyć profil na portalu ResearcherID w celu promocji swojego dorobku naukowego. 

 • Termin: 14 listopada 2018 r., od godz. 10.30 (szkolenie potrwa ok 2 h)
 • Miejsce: Biblioteka Główna AGH
 • Prowadzący: Marcin Kapczyński, przedstawiciel firmy Clarivate Analytics
 • Kontakt: Oddział Informacji Naukowej (tel.: 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)