09.11.2021

Warsztaty: Bariery transferu wiedzy na linii nauka – biznes


Akademia Przedsiębiorczości AGH zaprasza na cykliczne warsztaty smartLAB. Pierwsze spotkanie pt. „Bariery transferu wiedzy na linii nauka – biznes” odbędzie się 9 listopada 2021 r. w godz. 15.00–16.00, w formie zdalnej na platformie MsTeams.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się o nowych formach budowania zrozumienia i rozwijania komunikacji między naukowcami a biznesem. Dzięki współpracy naukowiec zyskuje poczucie sensu i możliwość weryfikacji swoich pomysłów, a przedsiębiorstwo zyskuje oryginalną i/lub najnowszą wiedzę. Druga część spotkania poświęcona będzie Strefie Pomysłodawcy, stanowiącej wsparcie dla wizjonerów i pasjonatów innowacji, a także projektowi partnerskiemu InNow.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić swój udział poprzez formularz.

SmartLAB to nowa inicjatywa zespołu przedsiębiorczości akademickiej. Tematyka cyklicznych warsztatów skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej. Zaproszeni goście będą przedstawiać istotne problemy, skuteczne rozwiązania, dobre praktyki i ciekawe historie związane z łączeniem świata nauki i biznesu.

Inauguracja smartLAB odbędzie się podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.