14.05.2014

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Energia – Ekologia – Etyka”

W dniach 21-23 maja 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną „Energia – Ekologia – Etyka”.


Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętej energetyki, ochrony środowiska oraz etyki w nauce i biznesie.

Konferencja organizowana jest po raz ósmy i gromadzi przedstawicieli ośrodków państwowych oraz naukowych z całego kraju m.in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Rynku Energii oraz Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje:

 • Gospodarowanie zasobami energii, alternatywne źródła energii i nowe technologie energetyczne;
 • Przemysłowe procesy cieplne, ogrzewnictwo, klimatyzacja;
 • Informatyka w energetyce;
 • Technologie małoodpadowe i ograniczające emisję zanieczyszczeń;
 • Czyste technologie węglowe;
 • Inteligentne sieci w elektroenergetyce – automatyka, zabezpieczenia, możliwości;
 • Zarządzanie wpływem na środowisko, certyfikacja;
 • Polityka energetyczna i ekologiczna Polski w kontekście dyrektyw Unii Europejskiej;
 • Spin off, Spin out – korzyści dla przemysłu i  instytucji  naukowych;
 • Studenckie Koła Naukowe w działaniach na rzecz racjonalnego gospodarowania energią i środowiskiem;
 • Etyka w nauce i technice.


Szczegółowe informacje