20.05.2019

VII Szkoła Gospodarki Odpadami


W dniach 20-22 maja 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się VII Szkoła Gospodarki Odpadami.

Obrady będą obejmowały sesję plenarną oraz 10 sesji tematycznych i szkoleniowych, m.in.

  • formalno-prawne i planistyczne aspekty gospodarki,
  • zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi,
  • gospodarowanie odpadami przemysłowymi (wydobywczymi) i niebezpiecznymi,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym w kontekście uwarunkowań międzynarodowych i krajowych,
  • obiekty gospodarki odpadami – aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne,
  • od odpadu do produktu,
  • energia i paliwa z odpadów,
  • ekonomiczne, społeczne i edukacyjne aspekty gospodarki odpadami.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data

20-22 maja 2019 r.

Organizatorzy

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Instytut Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Fundacja dla AGH

Kontakt

biuro@szkolagospodarkiodpadami.pl

WWW

www.szkolagospodarkiodpadami.pl