05.10.2017

Ustawa 2.0: co można i co trzeba zmienić – seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 5 października 2017 r. o godz. 14.00.

Referat pt. Ustawa 2.0: co można i co trzeba zmienić wygłosi prof. dr hab. inż. Marek Przybylski z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie referatu

Na seminarium przedstawię najważniejsze zapisy ogłoszonego ostatnio projektu Ustawy 2.0, czyli rozwiązań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki regulowanych dotąd ustawami: (1) prawo o szkolnictwie wyższym, (2) o zasadach finansowania nauki, (3) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz (4) o kredytach i pożyczkach studenckich. W szczególności zwrócę uwagę na to o czym, zgodnie z literą i duchem Ustawy, będzie mogła samodzielnie decydować uczelnia. Seminarium będzie okazją do dyskusji i przedstawienia sugestii, które mogłyby jeszcze wpłynąć na ostateczny kształt Ustawy.