22.10.2021

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa AGH prof. Wojciechowi Żurkowi


22 października 2021 r. o godz. 12.00 w AGH odbyła się uroczystość nadania godności doktora honoris causa AGH prof. Wojciechowi Żurkowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie fizyki kwantowej. 

Program uroczystości

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. Bartłomieja Szafrana
  • Wystąpienie promotora prof. Janusza Adamowskiego
  • Wręczenie dyplomu
  • Wykład mistrzowski
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

 
fot. Los Alamos National Laboratory

Wojciech Żurek w 1974 r. ukończył studia magisterskie na kierunku techniczna fizyka jądrowa prowadzonym przez Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktorat obronił w roku 1979 na wydziale fizyki w University of Texas w Austin, gdzie pozostał do roku 1981 na stażu u prof. Johna Archibalda Wheelera.

W 1981 r. dołączył do grupy astrofizyki teoretycznej prof. Kipa Stephena Thorne’a w California Institute of Technology jako Tolman Fellow. Od lat związany jest z Los Alamos National Laboratory. Do Los Alamos przybył w roku 1984 jako Oppenheimer Fellow. Kierował tam grupą astrofizyki teoretycznej od roku 1991 do 1996, kiedy został mianowany Laboratory Fellow w Theoretical Division.

Wojciech Żurek zdobył wiele wyróżnień i nagród. Niepełna lista obejmuje: Phi Beta Kappa Visiting Lecturer (2004), Nagrodę Fundacji Aleksandra von Humboldta (2005), Einstein Visiting Professorship (Universität Ulm, 2010–2015), Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta (2012), Los Alamos Medal (2014) oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019).