30.01.2012

Uroczyste zakończenie studiów w AGH studentów z Politechniki Lwowskiej

26 stycznia 2012 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste zakończenie indywidualnych studiów 55 studentów z Politechniki Lwowskiej. Studenci Wydziału Architektury oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Lwowskiej, ukończyli semestr nauki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.


AGH powiązana jest z Politechniką Lwowską długoletnią umową o współpracy, mającą na celu współdziałanie w obszarze kształcenia studentów oraz badań naukowych. W czerwcu ubiegłego roku, Rektorzy obydwu Uczelni podpisali aneks do umowy, który umożliwił wykorzystanie bazy dydaktyczno - laboratoryjnej oraz infrastruktury AGH dla realizacji podjętego projektu.

Koordynatorami ze stron Wydziałów byli: dr Tadeusz Kamisiński, prof. Jerzy Wiciak, dr Oksana Kinash oraz prof. Roman Kinash. Uroczystość zakończenia studiów odbyła się w sali seminaryjnej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, a dyplomy wręczali: inicjator projektu Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzy Lis oraz Dziekani Wydziałów: prof. Janusz Kowal (WIMiR AGH), prof. Piotr Czaja (WGIG AGH), prof. Bohdan Cherkes (WA PL), prof. Zinoviy Blikcharskyi (WBiIŚ PL). Zdobyte doświadczenia dydaktyczne oraz organizacyjne posłużą do kontynuacji działań w zakresie kształcenia studentów i wymiany naukowców.  

Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska kształci 30 000 studentów w 41 kierunkach i 101 specjalnościach. Zawiera 16 Instytutów, w których jest zatrudnionych około 1200 naukowców. Wiele jednostek obydwu Uczelni posiada kontakty i doświadczenia w realizacji wspólnych zadań naukowych i dydaktycznych.