02.07.2018

Polish-French Conference on Reactivity of Solids


W dniach 2-4 lipca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbędzie się Konferencja 18th International Polish-French Conference on Reactivity of Solids.

Celem odbywającego się co 3 lata (naprzemiennie w Polsce oraz Francji) wydarzenia będzie zaprezentowanie przez polskich i francuskich naukowców wyników badań w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Konferencja stanowić będzie także okazję do przedstawienia aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych. Spotkanie umożliwi nawiązanie nowych kontaktów oraz pozwoli na pogłębienie współpracy ośrodków naukowych.

Miejsce

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8)

Data

2-4 lipca 2018 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Odlewnictwa

przy współudziale Université de Bourgogne in Dijon (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne) z Francji 

Kontakt

fps@agh.edu.pl 

WWW

http://www.fps.agh.edu.pl