26.04.2021

Szkolenie dla pracowników nt. własności intelektualnej


Centrum Transferu Technologii AGH oraz spółka celowa INNOAGH zapraszają na bezpłatne, dedykowane szkolenie dla pracowników AGH pt. „Co pracownik dydaktyczno-badawczy i dydaktyczny powinien wiedzieć o własności intelektualnej". Wydarzenie realizowane jest w ramach Akademii Przedsiębiorczości AGH.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną praktyczne kwestie związane z ochroną i wykorzystywaniem własności intelektualnej w codziennej praktyce oraz z relacjami w tym zakresie pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem i doktorantem.

Celem spotkania jest zwiększenia wiedzy związanej z własnością intelektualną, w szczególności z korzystaniem z praw autorskich wiedzy w relacjach pracownik – uczelnia, naukowiec – wydawnictwo, nauczyciel akademicki – student/doktorant.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich pełniących funkcję promotorów, dydaktyków, kierowników prac B+R, realizujących prace zlecone ze wsparciem studentów oraz doktorantów, a także pracowników administracyjnych zaangażowanych w procesy kształcenia i usług badawczych. 

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dwóch częściach: 

  • część I: 26 kwietnia 2021 r., godz. 15.00–17.00
  • część II: 27 kwietnia 2021 r., godz. 15.00–17.00


Obowiązują zapisy
(link).

Szczegółowy program, informacja o trenerce 

UWAGA
Aby lepiej dopasować szkolenie do indywidualnych potrzeb słuchaczy, uruchomiony jest formularz, poprzez który zbierane są pytania i wątpliwości związane z tematyką szkolenia oraz zgłoszenia sytuacji problemowych wartych poruszenia. Pytania zostaną uporządkowane i przekazane prowadzącej szkolenie, która odpowie na nie podczas spotkania. 
Link do formularza