29.04.2020

Szkolenia Web of Science i InCites – kwiecień 2020


Biblioteka Główna AGH zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach serii prezentacji internetowych Research.Smarter oraz cyklu szkoleń internetowych Akademia Web of Science i InCites.

Szkolenia w języku polskim na platformie WebEx poprowadzą przedstawiciele firmy Clarivate Analytics: dr Klementyna Karlińska-Batres oraz Marcin Kapczyński.

Tematy szkoleń: 

  • polski schemat kategorii i inne nowości w InCites Benchmarking & Analytics i w Journal Citation Reports,
  • odkryj ujednolicone dane w Web of Science,
  • poznaj swoją dziedzinę badawczą dzięki Web of Science i odkrywaj więcej,
  • tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science,
  • Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych,
  • wyszukiwanie zaawansowane na Web of Science. 


Więcej informacji oraz rejestracja znajdują się na stronie Biblioteki Głównej AGH w zakładce Aktualności.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG (e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)