13.07.2020

Szkoła Letnia Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej uruchamia Szkołę Letnią – Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School. Projekt skierowany jest do studentów pierwszego i drugiego stopnia, a udział w zajęciach można odbyć w ramach praktyki studenckiej.

Pierwsza część zajęć odbędzie się w dniach 13-24 lipca br. i obejmie wykłady on-line oraz realizację projektów z dziedziny fizyki, elektroniki i zastosowań informatyki. Druga część – seminaryjna – planowana jest na 16-18 września br. Studenci zaprezentują wówczas wyniki swojej pracy.

W komitecie organizacyjnym Krakow Applied Physics and Computer Science Summer School  zasiadają:

  • dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH,
  • dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH,
  • dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH,
  • dr hab. inż. Bartosz Mindur, prof. AGH,
  • dr inż. Bartłomiej Rachwał.


Rejestracja trwa do 30 czerwca br.

Szczegółowe informacje