04.03.2020

Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju


Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (World Federation of Engineering Organizations – WFEO) oraz UNESCO wyszły z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Inżynierii – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 r.

WFEO zaproponowało dzień 4 marca, gdyż data ta nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie Światowego Kongresu Inżynierów (World Engineers Convention), który w listopadzie 2019 r. w Melbourne zgromadził ok. czterech tysięcy uczestników (polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych). WFEO otrzymało ok. 100 listów poparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji oraz uczelni reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna poparła inicjatywę WFEO, wyrażając jednocześnie deklarację czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.

Polska edycja wydarzenia odbędzie się 4 marca 2020 r. na Politechnice Poznańskiej (Centrum Wykładowe, Aula Magna). Zaplanowano m.in. wystąpienia: prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej, Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT, prof. dr. hab. inż. Jerzego Barglika, prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Uczestnicy wezmą również udział w wernisażu wystawy poświęconej dorobkowi Politechniki Poznańskiej.

W Polsce tegoroczne obchody Światowego Dnia Inżynierii będą poświęcone perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój cywilizacji. Będą również okazją do promocji inżynierii jako ścieżki kariery zawodowej. Święto wraz z jego skoordynowanymi na całym świecie obchodami pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do wyboru zawodu inżyniera. Będzie także stanowić okazję do rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii w przemianach nie tylko w produkcji, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia twórczości technicznej w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej.