04.04.2019

Stres, pamięć i plastyczność synaptyczna


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Stres, pamięć i plastyczność synaptyczna” wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Hess z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Stres, w ujęciu biologicznym, polega na zmianie stanu organizmu, do której dochodzi w efekcie oddziaływania potencjalnie zagrażających bodźców, nazywanych stresorami. Działanie stresorów wywołuje szereg reakcji biochemicznych i fizjologicznych, których skutkiem jest przywrócenie stanu równowagi. W przeciwieństwie do stresu krótkotrwałego, długotrwały stan stresu jest zjawiskiem niekorzystnym i może wywierać szkodliwy wpływ na organizm, w zależności od indywidualnej podatności osobnika. Hipokamp jest strukturą mózgu, której funkcje wiążą się głównie z uczeniem i pamięcią. Na poziomie komórkowym u podłoża tych zjawisk leżą procesy związane ze zmianami w połączeniach synaptycznych i prowadzącymi do zmian wydajności w przekazywaniu sygnałów między neuronami, które stanowią przykład plastyczności mózgu związanej z uczeniem się. Badania przeprowadzone z zastosowaniem modeli zwierzęcych wskazują na silny wpływ, jaki różne rodzaje stresu wywierają na właściwości synaps i neuronów hipokampa oraz innych struktur mózgowia.