28.11.2018

Spin waves in nanoscale – interesting physics with prospect for application


28 listopada o godz. 9.00. odbędzie się Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN.

Referat pt. „Spin waves in nanoscale – interesting physics with prospect for application” wygłosi prof. dr hab. Maciej Krawczyk (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Miejsce: Akademickie Centrum Nanomateriałów i Nanotechnologii (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)