18.09.2017

Sorbenty mineralne – konferencja


W dniach 18-19 września 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się  konferencja naukowo-techniczna „Sorbenty mineralne – surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie”.

Tematyka wydarzenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • surowce do produkcji sorbentów mineralnych,
 • sorbenty mineralne w energetyce,
 • otrzymywanie i zastosowanie węgli aktywnych i innych sorbentów organicznych,
 • synteza sorbentów z materiałów odpadowych,
 • modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów,
 • właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów,
 • sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych,
 • zastosowanie sorbentów do oczyszczania ścieków, wód i rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym,
 • sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu,
 • sekwestracja CO2,
 • zagospodarowanie zużytych sorbentów,
 • zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków, al. Mickiewicza 30, bud. A-0)

Data

18-19 września 2017 r.

Organizatorzy

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
Fundacja dla AGH

Kontakt

e-mail: sorbenty@agh.edu.pl

WWW 

www.sorbenty2017.pl