31.08.2019

Śladami kobiet w matematyce


Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej zapraszają do udziału w konferencji On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska. Wydarzenie odbędzie się w AGH dniach 31 sierpnia – 2 września 2019 r. w ramach cyklu „Śladami kobiet w matematyce”.

Celem konferencji jest uhonorowanie profesor Sofii Kowalewskiej, nazywanej „księżniczką matematyki”, jej znaczącego wkładu w rozwój matematyki, szczególnie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań, a także podkreślenie wkładu profesor Kowalewskiej w walkę o prawa kobiet i ich równy dostęp do wykształcenia i stanowisk.

W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi. W programie wydarzenia znajdą się wykłady plenarne, sesje tematyczne oraz sesja plakatowa. Ważnym elementem będzie panel dyskusyjny pn. „Mobbing at universities”. 

Cykl „Śladami kobiet w matematyce” promuje osiągnięcia i zasługi kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i nauk pokrewnych.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (bud. B-7)

Data

31 sierpnia – 2 września 2019 r.

Organizator

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

we współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kontakt

ptkwm@ptkwm.org.pl

WWW

https://skwm.ptkwm.org.pl/