16.11.2017

Seminarium poświęcone problematyce zdrowia psychicznego


Pełnomocnik Rektora AGH ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zapraszają pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej do udziału w kolejnym z cyklu spotkań poświęconych problematyce zdrowia psychicznego. Seminarium odbędzie się 16 listopada 2017 r. w godz. 11.00-13.00.

Celem organizatorów jest przybliżenie sytuacji studentów chorujących psychicznie, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem oraz chorowaniem i zdrowiem. Edukatorzy skupią się wokół doświadczeń związanych z chorobą: diagnozy, traktowania chorych w toku leczenia oraz powrotu do zdrowia.

Prowadzący: Dorota Kurbiel, Anna Liberadzka, Katarzyna Leśniewska

Liczba uczestników jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną: bon@agh.edu.pl.

Miejsce: Biblioteka Główna AGH, sala 5A