24.11.2021

Seminarium KlastER: Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator


24 listopada 2021 r. w godz. 10.00–13.35, w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex odbędzie się seminarium „Przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych w oparciu o rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrażane w Enei Operator”. To 17. wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”.

Przystosowanie sieci elektroenergetycznych do rosnących oczekiwań w zakresie przyłączania coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii o coraz większych mocach jednostkowych wymaga dużych inwestycji w sieciach dystrybucyjnych, szczególnie wiejskich. Jest to wiedza powszechna, podobnie jak świadomość, że bez działań operatorów sieciowych na rzecz energetyki rozproszonej upowszechnienie tej formy wytwarzania energii będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Stąd zaproszenie kierowane przez realizatorów projektu KlastER do operatorów polskich sieci dystrybucyjnych z prośbą o prezentację wdrażanych przez nich rozwiązań organizacyjnych i technicznych kształtujących przyszłość lokalnych źródeł wytwórczych na obszarze ich działania. Podczas jednego ze spotkań gośćmi byli przedstawiciele firmy TAURON Dystrybucja SA. Tym razem udział wezmą reprezentanci Enea Operator Sp. z o.o.

Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza.

Do osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wydarzeniu. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).