22.02.2022

Seminarium CTK AGH: Komercjalizacja wyników prac B+R w sektorze kosmicznym


Centrum Technologii Kosmicznych AGH zaprasza do udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Edukacja i badania w technologiach kosmicznych”. Prelekcja Komercjalizacja wyników prac B+R w sektorze kosmicznym odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godz. 15.00–16.30.

Prelegentka, dr Marta Wachowicz, opowie o różnych aspektach komercjalizacji technologii kosmicznych, a także możliwości aplikowania po fundusze na R&D w zakresie kosmosu.

Link do wydarzenia

Dr Marta Wachowicz – ekspert ds. komercjalizacji wyników naukowych i zarządzania własnością intelektualną z szerokim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii. Uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych z wyróżnieniem w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jej praca naukowa związana była z badaniami nad heliosferą i analizą zachowania się ciężkich jonów w przestrzeni Układu Słonecznego i daleko poza nim. Zdobyła wykształcenie w zakresie zarządzania w sferze B+R (studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, 2010 r.), ochrony własności intelektualnej, wyceny spółek kapitałowych (studia podyplomowe Metody wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2015 r.) i komercjalizacji badań naukowych (udział w pierwszej edycji rządowego programu TOP 500 Innovators i ukończenie programu Science-Management-Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, 2011 r.).

Brała aktywny dział w tworzeniu od podstaw Polskiej Agencji Kosmicznej i konstruowaniu modelu jej działania. Przez trzy lata kierowała Departamentem Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych (Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geofizyki PAN), administracji publicznej (Komenda Główna Policji, Polska Agencja Kosmiczna), organizacji pozarządowej (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) oraz sektorze prywatnym (zarządzanie pracami B+R). Obszarem zainteresowań zawodowych dr Mart Wachowicz pozostają zagadnienia dotyczące transferu technologii kosmicznych i wyceny własności intelektualnej. Jest autorką licznych artykułów naukowych związanych z transferem technologii kosmicznych, inicjatorką i redaktorką publikacji analizującej polski sektor kosmiczny (Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – Możliwości rozwoju – Pozyskiwanie środków. PAK, Warszawa 2017) oraz autorką jedynej monografii na polskim rynku wydawniczym dotyczącej transferu technologii kosmicznych (Zarządzanie transferem technologii kosmicznych. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020). Od 2020 r. kieruje działem B+R w Visnea sp. z.o.o.