26.10.2017

Seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 14.00.

Referat pt. Udane badania motyla przy użyciu młotka - czyli fluktuacje stabilności wiązań chemicznych w nanostrukturach ujawnione dzięki zastosowaniu techniki SIMS wygłosi dr hab. Piotr Cyganik (Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński).

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie referatu:

Stabilność wiązań chemicznych jest jedną z najbardziej podstawowych informacji, na której opieramy się, budując i analizując nowe materiały. Jeśli atom posiadający dwa wiązania chemiczne zwiększy swoje zaangażowanie w jedno z nich, to będzie to kosztem zmniejszenia jego zaangażowania w drugie. Ten fakt jest dobrze znany w chemii. Można zadać sobie pytanie czy ten efekt może wpływać na stabilność dalszych wiązań chemicznych realizowanych w pojedynczej molekule, która w tej historii pełni rolę delikatnego motyla. Wykorzystując desorpcję jonową (SIMS), która pełni rolę młotka, do badania molekuł związanych chemicznie z podłożem pokazaliśmy, że to oryginalne podejście eksperymentalne po raz pierwszy pozwala na obserwacje naprzemiennych fluktuacji stabilności wiązań chemicznych wzdłuż łańcucha molekularnego, których amplituda gaśnie z odległością danego wiązania od powierzchni [1,2]. Aby wytłumaczyć tą obserwację przeprowadziliśmy zarówno symulacje (MD) procesu rozpylania jak i obliczenia teoretyczne (DFT) wykorzystywanych układów molekularnych. Nasze wyniki wskazują, że zaobserwowane zjawisko naprzemiennych fluktuacji stabilności wiązań chemicznych ma bardzo podstawowy charakter i jest wynikiem przerwania symetrii translacyjnej układu molekularnego. Najnowsze badania pokazały również, że obserwowany efekt fluktuacji stabilności wiązań może wytłumaczyć pewne aspekty transportu ładunku w pojedynczych molekułach [3] oraz stabilność termiczną monowarstw [4].

[1] Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1336 [2] J. Phys. Chem. C, 2017, 121, 11331 [3] ACS Nano, 2015, 9, 4508 [4] submitted to J. Phys. Chem. C, 2017