22.03.2018

Seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Modułowe podejście do projektowania i syntezy funkcjonalnych materiałów molekularnych” wygłosi dr hab. Robert Podgajny (Wydział Chemii UJ, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych).

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie wykładu

Materiały molekularne oparte o kompleksy wielordzeniowe budzą duże zainteresowanie z punktu widzenia możliwości kontrolowanego przełączania pomiędzy stanami opartymi na różnych strukturach molekularnych i elektronowych w obrębie danej fazy krystalicznych, jak również pojedynczej cząsteczki lub nanokompozytu. W ramach wykładu przedstawione zostaną najważniejsze idee związane z przełączalnością kompleksów oraz indywidualne autorskie, lecz nie odosobnione, spojrzenie na ich projektowanie i syntezę. Modułowe podejście do materiałów molekularnych oparte może być na rozpoznaniu systematycznie powtarzających form wielordzeniowych i ich wielopoziomowej funkcjonalizacji. W ramach tego podejścia funkcjonalizacja wewnętrzna zakłada umieszczanie dopasowanych jonów lub cząsteczek w konkretnych pozycjach szkieletu koordynacyjnego, natomiast funkcjonalizacja zewnętrzna polega na dołączaniu dodatkowych cząsteczek funkcyjnych z wykorzystaniem specyficznych punktów rozgałęzienia. W ten sposób możliwe jest tworzenie wielopozycyjnych platform molekularnych, gdzie konkretne właściwości mogą być włączane wraz odpowiednimi atomami lub fragmentami molekularnymi, np. nośnikami spinu i anizotropii magnetycznej, centrami chiralnymi, chromoforami i luminoforami itp. Możliwe na tej drodze jest również wprowadzanie niesztywności stereochemicznej i elektrochemicznej implikujących zachowania dynamiczne pod wpływem czynników zewnętrznych. Powyższe rozważania będą stanowiły tło dla przedstawienia wyników uzyskanych przez autora w ostatnich latach w ramach projektów badawczych dotyczących (a) konstrukcji magnetycznych dwu i trójmetalicznych kompleksów z mostkami cyjankowymi i organicznymi oraz (b) poszukiwania nowych ścieżek kontroli syntezy takich połączeń poprzez stosunkowo niedawno odkryte oddziaływania niekowalencyjne typu anion-π.