15.03.2018

Seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Czy ultrakrótkie impulsy laserowe są potrzebne do badania ogniw słonecznych?” wygłosi dr hab. Marcin Ziółek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki).

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16,  sala audytoryjna (1.02A) 

Streszczenie referatu

Impulsowa spektroskopia laserowa pracująca w zakresie femtosekund, pikosekund i nanosekund stała się ważnym narzędziem badań podstawowych, szczególnie od momentu przyznania nagrody Nobla Ahmedowi Zewailowi z końcem ubiegłego stulecia. Dzięki postępującemu rozwojowi elektroniki i optyki, techniki spektroskopii laserowej stają się coraz popularniejszymi instrumentami umożliwiającymi obserwacje najszybszych procesów zachodzących w przyrodzie. Z kolei nowe technologie w rozwoju ogniw słonecznych, alternatywne dla drogiej fotowoltaiki krzemowej, opierają się na procesach separacji ładunków, które zachodzą w szerokim zakresie czasów, także w czasach bardzo krótkich. Za pomocą impulsowej spektroskopii możemy poznać mechanizmy i dynamikę procesów transportu ładunków w fotoogniwach. Czy jednak badania z użyciem femtosekundowych impulsów laserowych mogą dzięki temu zostać użyte do bardziej praktycznych celów i pomóc w uzyskiwaniu lepszej sprawności ogniw słonecznych?

Od kilku lat rozwijamy w naszej grupie badawczej czasowo-rozdzielcze absorpcyjne i emisyjne techniki laserowe stosowane do pomiarów fotoogniw barwnikowych (DSSC: dye-sensitized solar cells) oraz fotoogniw perowskitowych (hybrydowe kryształy typu CH3NH3PbI3). Specjalizujemy się w badaniu gotowych ogniw, które konstruujemy i dla których wykonujemy podstawowe pomiary fotowoltaiczne. Takie funkcjonale próbki są przedmiotem spektroskopowych badań laserowych, których głównym celem jest zaobserwowanie korelacji między zmierzonymi parametrami ogniw słonecznych a wynikami badań w krótkich czasach. Podczas seminarium zostaną przedstawione przykłady wyników, dla których takie korelacje występują, oraz takich, dla których korelacji nie udaje się znaleźć. W szczególności, zaprezentowane zostaną pewne rodzaje fotoogniw barwnikowych, dla których wartości zmierzonych fotoprądów niemal w zupełności zależą od procesów zachodzących w czasach poniżej pojedynczych nanosekund. Obserwacje te przeczą dotychczasowemu powszechnemu przekonaniu, że najszybsze procesy transferu elektronu nie wpływają na wydajność barwnikowych ogniw słonecznych.