12.12.2018

Search for the origin of zero-energy modes in topological materials


12 grudnia 2018 r. o godz. 9.00. odbędzie się kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Referat pt. „Search for the origin of zero-energy modes in topological materials” wygłosi prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)