25.06.2020

Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce


25 czerwca 2020 r. w godz. 11.00 - 13.00 w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się seminarium „Regulacje prawne ułatwiające rozwój energetyki rozproszonej w Polsce”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej: prelegenci będą obecni fizycznie w Centrum Informatyki AGH, natomiast uczestnicy dołączą do spotkania zdalnie.

Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc na platformie internetowej należy się zarejestrować (formularz rejestracyjny).

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, rozesłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Program (plik pdf)

Seminarium będzie ponadto transmitowane na kanale YouTube Projektu KlastER, gdzie znajdują się nagrania z dotychczasowych wydarzeń.

Wydarzenie jest 12. z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Poświęcone będzie analizie propozycji legislacyjnych mających ułatwić rozwój energetyki rozproszonej, a w szczególności wspólnot energetycznych (klastry, spółdzielnie, prosumenci wirtualni) w Polsce. W pierwszej części spotkania zostaną przedstawione propozycje planowanych do wprowadzenia w najbliższym czasie rozwiązań. Do zaprezentowanych propozycji odniosą się następnie w dyskusji panelowej praktycy – przedstawiciele inicjatyw energetycznych. Na zakończenie zaplanowano dyskusje otwartą.

Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Aktywów Państwowych (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 zł, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 zł).