23.03.2018

Przegląd nowości wydawniczych w Bibliotece Głównej AGH


Biblioteka Główna AGH zaprasza pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej na przegląd zagranicznych nowości wydawniczych, który odbędzie się w dniach 20-23 marca 2018 r. w godz. 10.00-16.00.

Książki prezentowane będą przez firmę Dolnyslask.com z Wrocławia. Wybrane przez odwiedzających nowości wydawnicze zostaną zakupione przez Bibliotekę Główną AGH w miarę jej możliwości finansowych. Wyboru mogą dokonywać wyłącznie pracownicy naukowi AGH.

Organizator prosi o dołączenie do wybranej książki informacji: 

  • imię i nazwisko,
  • nazwa wydziału,
  • nr karty bibliotecznej.


Ewentualne pytania można zgłaszać do Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (tel. 12 617 32 18 lub e-mail: bg-ogu@bg.agh.edu.pl).

Miejsce: Biblioteka Główna AGH, Czytelnia Książek Własnych (parter, pok. 5A)