14.03.2019

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania” wygłosi dr Jakub Jędrak (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Polski Alarm Smogowy).

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie

Seminarium przybliż różne aspekty problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ze szczególnym naciskiem na źródła, skutki zdrowotne i sposoby poradzenia sobie ze smogiem. Prelegent spojrzy na problematykę zanieczyszczenia polskiego powietrza w szerszej perspektywie. Po pierwsze, przez porównanie z sytuacją w innych miejscach na świecie. Po drugie, odnosząc się pokrótce do innych problemów z dziedziny ochrony zdrowia lub środowiska (np. zmiany klimatu).