25.04.2019

Precyzyjna inżynieria kierunku łatwego namagnesowania


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Precyzyjna inżynieria kierunku łatwego namagnesowania” wygłosi prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

W referacie przedstawiony zostanie fenomenologiczny model i wyniki badań eksperymentalnych pokazujących jak efektywnie kontrolować kierunek namagnesowania w cienkich warstwach, np. Fe. Omówione będą trzy mechanizmy wpływające na kierunek namagnesowania związane z: grubością warstwy, materiałem pokrywającym warstwę i zachodzącymi w warstwie efektami uwięzienia kwantowego. Pokazana będzie też możliwość precyzyjnej kontroli orientacji kierunku łatwego pozwala na przełączanie namagnesowania np. polem elektrycznym lub światłem.