15.07.2014

Powstał Instytut Autostrada Technologii i Innowacji


15 lipca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podpisano umowę konsorcjum powołującą do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Liderami przedsięwzięcia są dwie czołowe polskie uczelnie techniczne: Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzebę ścisłej i efektywnej współpracy wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju.

 

Inicjatorami konsorcjum jest piętnaście uczelni wyższych oraz trzy przedsiębiorstwa:

 • Politechnika Wrocławska,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • TAURON Polska Energia S.A.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

 

Partnerzy konsorcjum zamierzają koncentrować swoje działania w obrębie obszarów merytorycznych (zwanych obszarami tematycznymi) zgodnymi z polami badawczymi zdefiniowanymi przez projekt „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” oraz krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Ponadto zamierzają współpracować ze sobą nad rozwiązaniem konkretnych problemów technicznych i technologicznych w ściśle wyspecjalizowanych zespołach, tworząc tzw. centra kompetencji.