11.09.2019

Posiedzenie Rady Młodych Naukowców


W dniach 11-12 września 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady Młodych Naukowców (RMN). Młodzi naukowcy spotkają się z przedstawicielami władz AGH, Narodowego Centrum Nauki oraz Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

Głównym tematem spotkania będzie oferta programowa Narodowego Centrum Nauki skierowana do młodych badaczy wraz z prezentacją postulatów RMN oraz polityka naukowa szkół wyższych wobec młodych naukowców po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ich badań i zatrudniania na uczelniach.

Rada Młodych naukowców została powołana w 2010 r. Jest organem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do jej głównych zadań należy identyfikowanie barier rozwoju młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów ich wspomagania, przybliżanie młodym badaczom mechanizmów finansowania nauki i wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

RMN liczy obecnie 18 członków reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce, różne dziedziny wiedzy i dyscypliny naukowe. Członkiem Rady VI i VII kadencji z ramienia Akademii Górniczo-Hutniczej jest dr Marcin Zwierżdżyński z Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, bud. A-0, sala obrad Rady Uczelni

Data

11-12 września 2019 r.

Organizator

Rada Młodych Naukowców