17.12.2013

Porozumienie AGH z Państwową Inspekcją Pracy

12 grudnia 2013 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie mgr inż. Tadeusz Fic oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali umowę o współpracy.


Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie:

  • organizowania szkoleń i prowadzenia wykładów dla studentów i doktorantów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • udziału pracowników uczelni w roli ekspertów w pracach dotyczących badania przyczyn wypadków przy pracy i katastrof, które prowadzone są przez inspektorów pracy;
  • organizowania praktyk studenckich w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie dla zainteresowanych studentów;
  • doradztwa inspektorów pracy w opracowywaniu bezpiecznych metod prowadzenia nowatorskich badań naukowych i eksperymentów;
  • wspólnego organizowania sympozjów naukowych, konferencji, wykładów i szkoleń;
  • organizowania akcji i kampanii oraz konkursów o charakterze prewencyjnym.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PIP: mgr inż. Ryszard Iwaniec – Nadinspektor Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Krakowie oraz mgr inż. Paweł Wieczorek – Koordynator Porozumienia ze strony OIP w Krakowie. Z kolei Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentowali: prof. Marek Przybylski – Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii, prof. Jerzy Mikulik – Przewodniczący Komisji BHP AGH, dr inż. Tadeusz Woźny – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy AGH oraz mgr inż. Krzysztof Lampa   Koordynator Porozumienia ze strony AGH.

We wzajemnych kontaktach strony będą reprezentowane przez koordynatorów. Z ramienia AGH funkcja ta została powierzona mgr. inż. Krzysztofowi Lampie – Kierownikowi Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.