21.02.2013

Podpisanie „Porozumienia o współpracy” w Ropczycach

14 lutego br. w Ropczycach odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy" pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.


Celem porozumienia jest prowadzenie długoterminowej współpracy w zakresie organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Będą one obejmowały m.in. spotkania ze studentami działającymi w kołach naukowych AGH. Nasza uczelnia będzie wspomagać nauczanie przedmiotów ścisłych oraz technicznych poprzez pomoc merytoryczno-programową, przekazywanie pomocy dydaktycznych i organizację zajęć fakultatywnych, także na terenie AGH.

 

Sygnatariuszami umowy byli: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, pan Mariusz Pilch - Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza, oraz pan Stanisław Ziemiański - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Władysław Tabasz - Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Siwiec - Prezes Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A., Leon Marciniec - Prezes ZM Invest S.A. oraz przedstawiciele AGH: prof. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH, prof. Jerzy Lis - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dr hab. inż. Robert Filipek - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WIMiC, prof. Włodzimierz Mozgawa - Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki WIMiC oraz prof. Jacek Szczerba.

 

Podpisaniu umowy towarzyszyło zwiedzanie Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. - długoletniego partnera WIMiC. W czasie spotkania omówiono również perspektywy dalszej współpracy pomiędzy ZM Ropczyce a AGH.