25.03.2013

Pierwsza w historii AGH obrona doktoratu przez japońskiego naukowca

25 marca b.r. na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się pierwsza w historii uczelni obrona rozprawy doktorskiej japońskiego naukowca - mgr. inż. Yosuke Komatsu.


Praca doktorska Pana Yosuke Komatsu została zrealizowana w Shibaura Institute of Technology (uznanej japońskiej uczelni technicznej z Tokio) oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach porozumienia pomiędzy uczelniami dotyczącego podwójnego systemu dyplomowania doktorantów (porozumienie to obowiązuje od 2010 roku). Tematem rozprawy doktorskiej była „Analiza układów z ogniwem paliwowym typu SOFC" („An Analisis of a Solid Oxide Fuel Cell System"). Promotorami rozprawy doktorskiej są prof. Janusz S. Szmyd z AGH oraz prof. Shinji Kimijima z Shibaura Institute of Technology.

 

Ramowa umowa o współpracy pomiędzy AGH oraz Shibaura Institute of Technology została podpisana w 2004. Dzięki niej na studia do Japonii wyjeżdżają studenci AGH (magistranci i doktoranci) realizujący tam badania związane z pisaniem doktoratu lub pracy magisterskiej. Analogiczne na AGH coraz częściej przyjeżdżają studenci z Japonii - z tej formy wymiany naukowej skorzystało już kilkunastu studentów z obu uczelni.

 

Owocem polsko-japońskiej współpracy jest także wymiana naukowa profesorów oraz coraz częstsze wspólne badania naukowe. Najbliższe plany zakładają m.in. wyjazd do Tokio dwójki naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, których rozprawa doktorska także - podobnie jak miało to miejsce w dniu dzisiejszym - odbędzie się w obu jednostkach partnerskich.