25.07.2020

Ogólnopolska pielgrzymka honorowych dawców krwi i szpiku kostnego do Łagiewnik


Zarząd Akademickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwraca się z apelem do członków i wolontariuszy krwiodawców o oddawanie krwi 25 lipca br. w trakcie Ogólnopolskiej pielgrzymki honorowych dawców krwi i szpiku kostnego do  Łagiewnik.

Krew pobierana będzie w ambulansie RCKiK na terenie Sanktuarium.

Harmonogram akcji

9:00–11:30 Rejestracja grup
9:00–14:00 Pobór krwi
12:00 Msza Św. dziękczynno-błagalna w intencji krwiodawców i ich rodzin
15:00 Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Osoby oddające krew poza przysługującym posiłkiem regeneracyjnym otrzymają upominki książkowe.

Zachęcamy do czynnego udziału!