08.02.2019

Pisemny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej


8 lutego 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się pisemny etap rozgrywek XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). Weźmie w nim udział 700 uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski.

OOWEE, której organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą dotyczącą nauk związanych z elektryką, elektroniką, mechatroniką, informatyką, teleinformatyką oraz elektroniką i informatyką medyczną. W tym roku będzie to już XLII edycja wydarzenia.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej jest wydarzeniem wyjątkowym w skali kraju m.in. ze względu ogólnokrajowy zasięg, liczbę uczestników, część pisemną i praktyczną oraz realna współpracę środowiska naukowego z kadrą szkół średnich . OOWEE ma na celu: 

  • rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą odnośnej do danej grupy tematycznej,
  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • współzawodnictwo pomiędzy uczniami szkoły i na poziomie międzyszkolnym,
  • upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami – opiekunami z różnych szkół oraz współpracę pomiędzy szkołami i ośrodkami akademickimi,
  • zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.


Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei składa się z części praktycznej i ustnej. Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z 50 zadaniami testowymi. W tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w etapie finałowym.

Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady. OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie w wieloletnią tradycją etap finałowy, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2019 r., zostanie przeprowadzony w wybranej przez Komitet Główny OOWEE szkole średniej. Tym razem będzie to Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Rektor AGH.