08.02.2019

Pisemny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej


8 lutego 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się pisemny etap rozgrywek XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. 

OOWEE, której organizatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą dotyczącą nauk związanych z elektryką, elektroniką, mechatroniką, informatyką, teleinformatyką oraz elektroniką i informatyką medyczną.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej jest wydarzeniem wyjątkowym w skali kraju m.in. ze względu ogólnokrajowy zasięg i liczbę uczestników. Ma na celu:

  • rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą odnośnej do danej grupy tematycznej,
  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • współzawodnictwo pomiędzy uczniami szkoły i na poziomie międzyszkolnym,
  • upowszechnienie kultury technicznej oraz nowych trendów i rozwiązań technicznych,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami – opiekunami z różnych szkół oraz współpracę pomiędzy szkołami i ośrodkami akademickimi,
  • zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.


Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady. OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

Zgodnie w wieloletnią tradycją etap finałowy, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2019 r., zostanie przeprowadzony w wybranej przez Komitet Główny OOWEE szkole średniej. Tym razem będzie to Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.