09.02.2018

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – etap centralny


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, fot. Maciej Bernaś, KSAF AGH

9 lutego 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się centralny etap rozgrywek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). Weźmie w nim udział ponad 550 uczniów reprezentujących ponad 80 szkół z całej Polski.

AGH jest organizatorem OOWEE – największej i najstarszej tego typu olimpiady dotyczącej nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. W 2018 r. olimpiada zostanie zorganizowana po raz 41.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej jest wydarzeniem wyjątkowym w skali kraju m.in. ze względu na: 

  • ogólnokrajowy zasięg (aktywizuje kilkadziesiąt szkół średnich),
  • podział na część pisemną i praktyczną,
  • liczbę uczestników (do etapu pisemnego w AGH przystępuje ponad 550 uczniów),
  • realną współpracę środowiska naukowego z kadrą szkół średnich (etap praktyczny realizowany jest przez AGH razem z wybraną szkołą średnią).


Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy składający się z części praktycznej i ustnej. Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z 50 zadaniami testowymi. W tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w częściach praktycznej i ustnej.

Stawką jest zdobycie miana finalisty bądź laureata olimpiady. OOWEE znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

Zgodnie w wieloletnią tradycją etap finałowy, który w tym roku odbędzie się w dniach 23-24 marca, zostanie przeprowadzony w wybranej przez Komitet Główny OOWEE szkole średniej. Tym razem będzie to Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim.  

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.