24.09.2020

Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój


W dniach 24–25 września 2020 r. odbędzie się XI międzynarodowa konferencja naukowa Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój, organizowana przez Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Do udziału w konferencji zaproszono uczonych, praktyków i działaczy samorządowych, a także działaczy i pracowników administracji państwowej. Obrady skupiać się będą na rozwoju interdyscyplinarnej współpracy ekspertów i decydentów w skali regionalnej wokół następujących zagadnień:

 • ochrona powietrza (ochrona przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, przeciwdziałanie smogowi),
 • ochrona wody,
 • ochrona gleby,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym recykling),
 • termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, osadów ściekowych i odpadów niebezpiecznych
 • ograniczenie szkodliwego wpływu energetyki na środowisko
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku (w tym ekoturystyki),
 • ograniczenie ujemnych oddziaływań fal elektromagnetycznych na organizmy żywe,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem monitoringu,
 • odnawialne źródła energii.             


Informacje o możliwych modyfikacjach programu i przebiegu konferencji będą publikowane na stronie: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=glowna