29.05.2019

Normalizacja dla inżynierów i menedżerów – czy jest potrzebna?


Polski Komitet Normalizacyjny, Biblioteka Główna AGH oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH zapraszają na wykład doradcy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Zygmunta Niechody pt. „Normalizacja dla inżynierów i menedżerów – czy jest potrzebna?”. Prelekcja odbędzie się 29 maja 2019 r. w godz. 11.30-13.30 w Bibliotece Głównej AGH (bud. U-1, parter, sala nr 5).

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  • normalizacja – co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze,
  • efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy,
  • normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach,
  • korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej),
  • rola norm w funkcjonowaniu firmy.


Wstęp wolny.

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych BG AGH, Agnieszka Podrazik (tel. 12-617-32-17, e-mail: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl)

Szczegółowe informacje