30.01.2012

Nawiązanie współpracy pomiędzy AGH a Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Mając na uwadze promocję innowacyjnych rozwiązań powstałych w AGH, 26 stycznia 2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy AGH, a Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.


Przedmiotem spotkania Prorektora AGH ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa z władzami Stowarzyszenia, Prezesem dr. Michałem Szotem oraz Sekretarzem Generalnym dr. Marcinem Nabiałkiem były Zagadnienia promocji oraz sposobu informowania na temat innowacji powstałych w AGH.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zrzesza blisko 1300 wynalazców oraz około 100 przedsiębiorstw, wyższych uczelni i instytutów jako członków wspierających. Promocja polskich wynalazków w kraju i zagranicą jest jednym z priorytetów jego działalności. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców. Współpracuje również ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie.