23.02.2012

Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej rozpoczyna działalność

W styczniu 2012 r. Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Janusza Kowala powołał Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej. NCIA jest wspólną inicjatywą dziesięciu jednostek AGH zainteresowanych badaniami w dziedzinie akustyki.


Do kluczowych zadań NCIA należeć będą analiza i tworzenie opracowań ustalających kierunki rozwoju inżynierii akustycznej w Polsce i Europie, opracowywanie projektów rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie inżynierii akustycznej, prezentowanie w kraju i za granicą, osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie inżynierii akustycznej, propagowanie nowych trans dyscyplinarnych i multidyscyplinarnych kierunków rozwoju inżynierii akustycznej, promocja działań AGH w zakresie inżynierii akustycznej oraz współpraca w ramach konsorcjów interdyscyplinarnych i koordynacja ich projektów.

 

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR, jako wiodąca w dziedzinie inżynierii akustycznej dysponuje unikalną aparaturą i zapleczem laboratoryjnym, które będą służyć podejmowanym wspólnie projektom badawczym. Działalność NCIA umożliwi również łatwiejsze pozyskiwanie środków na rozwój i utrzymanie kosztownego wyposażenia. Funkcję kierownika nowej jednostki powierzono prof. Wojciechowi Batko.