23.05.2019

Nano- i mikrostrukturalne nośniki leków oraz układy teranostyczne


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Nano- i mikrostrukturalne nośniki leków oraz układy teranostyczne” wygłosi dr Dorota Lachowicz (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH)

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Obecnie stosowane klasyczne formy leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych charakteryzują się pewnymi ograniczeniami tj. wysoka toksyczność lub niska biodostępność. Pociąga to za sobą wystąpienie poważnych skutków ubocznych, które w znacznym stopniu ograniczają skuteczność terapii tymi preparatami. Zastosowanie nano i mikronośników leków może zmodyfikować ich farmakokinetykę.

W prezentowanej pracy pokazany zostanie proces tworzenia nowych typów nośników leków ich selekcji pod kątem właściwości fizykochemicznych i biologicznych.