29.09.2021

Najlepsze praktyki w zakresie publikowania, zwiększające zasięg i wpływ badań – seminarium IEEE


Biblioteka Główna AGH zaprasza na bezpłatne seminarium pt. „Najlepsze praktyki w zakresie publikowania, zwiększające zasięg i wpływ badań”. Wydarzenie organizowane przez IEEE odbędzie się 29 września 2021 r. w godz. 15.00–16.30.

Seminarium dostarczy autorom informacji o najlepszych praktykach w zakresie przygotowania manuskryptu, poruszaniu się po procesie składania publikacji w czasopismach oraz wskazówek, które pomogą w uzyskaniu publikacji. Omówione zostaną również możliwości, jakie mają autorzy i instytucje akademickie, aby zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań poprzez publikowanie w opcjach otwartego dostępu w IEEE.

Zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań?
  • Wskazówki i najlepsze praktyki zwiększające szanse autora na publikację
  • Na co zwracają uwagę redaktorzy i recenzenci w nadsyłanych pracach
  • Najczęstsze powody odrzucania prac
  • Wybór właściwej publikacji dla Twoich badań
  • Powody, dla których warto rozważyć publikację w czasopiśmie z otwartym dostępem
  • Opcje otwartego dostępu dostępne w IEEE dla autorów i instytucji
  • Pytania i odpowiedzi na żywo: Zapytaj ekspertów


Sesje będą prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje i rejestracja

Jednocześnie BG AGH przypomina, że autorzy z AGH mogą publikować w czasopismach IEEE w modelu OA bezpłatnie w ramach wykupionego limitu artykułów.

Więcej informacji o programie publikowania otwartego w czasopismach IEEE

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej (tel.: 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)