20.05.2019

MRI contrast agents


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium specjalne, które odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „MRI contrast agents” wygłosi prof. Robert N. Muller (Center for Microscopy and Molecular Imaging , University of Mons, Belgia).

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie