12.09.2017

Konferencja Ekspertów Modelowania i Symulacji FlexSimposium


W dniach 12-13 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się  V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Ekspertów Modelowania i Symulacji – V FlexSimposium 2017 PL. Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Tematem przewodnim konferencji jest Symulacja i optymalizacja jako niezbędne narzędzie w Przemyśle 4.0. W programie wydarzenia przewidziano m.in. wykłady plenarne. Będzie można także odbyć 8-godzinny trening z obsługi wybranych modułów oprogramowania FlexSim pod okiem wybitnych ekspertów. Ci, którzy nie posiadają kwalifikacji w obsłudze tego pakietu mogą wybrać szkolenie na poziomie podstawowym. Osoby średniozaawansowane może zaciekawić szkolenie z nowego sposobu modelowania we FlexSim (obsługa modułu Process Flow). Uczestnicy zainteresowani procesami ciągłymi, przede wszystkim z przemysłu chemicznego, zostaną wprowadzeni w przełomową technologię symulacyjną FlowWorks.

Miejsce

Kraków (Hotel Rubinstein, ul. Szeroka 12)

Data

12-13 września 2017 r.

Organizator

FlexSim InterMarium

Kontakt

flexsimposium@flexsim.pl

WWW

http://flexsimposium.flexsim.pl/