09.01.2019

Porządek ukryty w nieporządku, czyli struktura atomowa szkieł metalicznych


9 stycznia 2019 r. o godz. 9.00. odbędzie się kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Referat pt. „Porządek ukryty w nieporządku, czyli struktura atomowa szkieł metalicznych” wygłosi dr hab. inż. Jerzy Antonowicz z Politechniki Warszawskiej.

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Amorficzne stopy metaliczne (tzw. szkła metaliczne) są stosunkowo nową grupą materiałów o wielu unikalnych i atrakcyjnych z punktu widzenia zastosowań właściwościach fizycznych. Szkła metaliczne są układami nierównowagowymi, otrzymywanymi najczęściej ze stanu ciekłego na drodze gwałtownego chłodzenia, pozwalającego ominąć zarodkowanie i wzrost faz krystalicznych i skutkującego zamrożeniem konfiguracyjnym cieczy. Brak charakterystycznej dla kryształu periodyczności w ułożeniu atomów powoduje, że wiele modeli opisujących krystaliczne ciała stałe zawodzi w przypadku metali amorficznych. Od czasu odkrycia szkieł metalicznych w 1960 roku odnotowano znaczący postęp zarówno jeśli chodzi o wytwarzanie nowych klas stopów amorficznych, jak i kontrolę ich właściwości. Pomimo to, podstawowa wiedza na temat struktury atomowej szkieł metalicznych i jej związku z właściwościami pozostaje w znacznej mierze niepełna. W niniejszym wystąpieniu przedstawiony zostanie bieżący stan wiedzy na temat uporządkowania atomowego szkieł metalicznych: wybrane modele teoretyczne, rezultaty symulacji komputerowych oraz wyniki eksperymentalne. Wskazane również zostaną główne kierunki prowadzonych obecnie na świecie badań nad strukturą metali amorficznych.