13.09.2020

Metal Forming 2020


Jedna z wiodących na świecie konferencji poświęconych tematyce przeróbki metali – 18th International Conference on Metal Forming 2020 (Metal Forming 2020) – odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 13-16 września 2020 r.

Tematyka wydarzenia obejmuje zagadnienia związane z innowacjami dotyczącymi przeróbki plastycznej metali – zarówno z zakresu procesu, technologii, jak i teoretycznych podstaw odkształcania metali, inżynierii materiałowej i wspomagania komputerowego. Wydarzenie stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć w przetwórstwie metali.

W ramach konferencji wygłoszonych zostanie sześć referatów plenarnych, których autorami są wybitni naukowcy i przedstawiciele światowego przemysłu metalurgicznego (Whemco INC., USA; Deakin University, Australia; Hong-Kong Polytechnic University, Chiny; University of Hannover, Niemcy). Zaplanowano również minisympozjum honorujące prof. Reinera Koppa – doktora honoris causa AGH – z okazji jego 80 urodzin. Profesor był wieloletnim dyrektorem Instytutu Przeróbki Plastycznej RWTH Aachen (Niemcy) i przez wiele lat współpracował z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Międzynarodowy Komitet Naukowy konferencji liczy ponad 60 osób. Wydarzenie posiada ugruntowaną, długoletnią pozycję w świecie. Uczestnikami są przede wszystkim goście z zagranicy (80%), a całkowita ich liczba waha się od 280 do 300 osób reprezentujących czołowe światowe oraz krajowe uczelnie przy jednoczesnym udziale przedstawicieli przemysłu zaangażowanych w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (R&D).

Zaakceptowane prace zostaną po recenzji opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Procedia Manufacturing”.

Przewodniczącymi konferencji są dr hab. Danuta Szeliga i dr hab. inż. Krzysztof Muszka z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Konferencja Metal Forming jest organizowana przez AGH od 1974 r. W latach 1994–2010 wydarzenie było organizowane co dwa lata przez AGH i University of Birmingham (naprzemiennie w Krakowie i Birmingham w UK). W 2010 r. University of Birmingham zostało zastąpione przez University of Toyohashi (Japonia). Natomiast w roku 2012 Metal Forming zorganizowano w AGH wspólnie z University of Toyohashi i University of Palermo. Kolejne edycje miały miejsce w Palermo we Włoszech w 2014 r., w 2016 r. w AGH i w roku 2018 w Tohoyashi w Japonii.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza (bud. B-8)

Data

13-16 września 2020 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kontakt

dr hab. inż. Krzysztof Muszka (e-mail: muszka@agh.edu.pl)

WWW

http://metalforming.agh.edu.pl/