22.09.2017

Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie


W dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji 60-lecia powstania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie „Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie”. Akademia Górniczo-Hutnicza jest współorganizatorem wydarzenia.  

Podstawowym założeniem konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania narzędzi kryminalistycznych i prawnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Wydarzenie jest współorganizowane przez wiodące instytucje zajmujące się na co dzień praktycznymi i naukowymi rozwiązaniami w zakresie kryminalistyki: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, a program Konferencji przewiduje szereg wykładów i dyskusji panelowych.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza (bud. A-0, Aula)

Data

20-22 września 2017 r.

Organizator

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
mł. insp. Lidia Puchacz (tel. 601 431 458)
asp. sztab. Agata Krzesak, tel.  696 911 427, 12 615 44 77
email: lk.krakow.60@gmail.com

Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Witold Majdak majdak@agh.edu.pl
mgr inż. Maciej Skiba mskiba@wms.mat.agh.edu.pl

Katedra Kryminalistyki UJ
dr Ryszard Krawczyk (tel. 605 217 416)

WWW

www.konferencjalkkwp.h2g.pl