25.09.2013

Konferencja Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie


Miejsce konferencji:

Ustroń, Hotel Jaskółka

Data konferencji:

25 - 27 września 2013 r.

Organizator:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH Kraków

Osoba odpowiedzialna:

Dr inż. Anna Sołtys

Strona konferencji:

www.tsgb.agh.edu.pl