09.09.2018

Konferencja Polska Ceramika


W dniach 9-12 września 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbędzie się X jubileuszowa międzynarodowa konferencja Polska Ceramika 2018.

Celem wydarzenia jest prezentacja aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.

Organizatorzy zapraszają zainteresowane osoby, które na co dzień zajmują się naukowo bądź praktycznie wspomnianą tematyką, do prezentacji w formie referatu lub posteru swoich oryginalnych, wcześniej niepublikowanych prac.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8)

Data

9-12 września 2018 r.

Organizator

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Współorganizator

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Kontakt

sekretariat@polishceramics.pl

WWW

www.polishceramics.pl