26.09.2017

Jubileuszowe XX Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów (ZTS)


W dniach 26–30 września 2017 r. w Zakopanem odbędzie się Jubileuszowe XX Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów.

Problematyka cyklicznego Sympozjum była systematycznie poszerzana, obejmuje prace o tematyce podstawowej, przeglądowe, a niejednokrotnie zahacza o zagadnienia filozoficzne, co pozwala wszystkim uczestnikom szerzej spojrzeć na problematykę aplikacyjną teorii systemów.  29 września na Sympozjum zostanie zainaugurowany kolejny cykl międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce podejmowania decyzji w produkcji i usługach (International Conference on Decision Making Manufactoring and Services). Serdecznie zapraszamy uczestników Sympozjum do udziału w pierwszej konferencji DMMS.

Podczas ZTS 2017 poruszane będą zagadnienia związane z:

  • Systemami produkcyjnymi
  • Systemami transportowymi
  • Systemami obsługi
  • Systemami wspomagania decyzji
  • Logistyką i łańcuchami dostaw
  • Niezawodnością i bezpieczeństwem systemów
  • Bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
  • Innymi zastosowaniami teorii systemów

Miejsce

Zakopane, Hotel Hyrny

Data:

26–30 września 2017 r.

Organizatorzy:

Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania

Osoba do kontaktu: